Wij gebruiken cookies en scripts om onze website te verbeteren. Meer informatie over het privacy- & cookiebeleid van Amstelring

Print deze pagina

Centrale cliëntenraad Amstelring

Op concernniveau is de medezeggenschap voor cliënten geregeld in de centrale cliëntenraad. Deze bestaat uit leden (veelal de voorzitters) van de cliëntenraden van de Amstelring verpleeg en/of verzorgingshuizen en de cliëntenraad thuiszorg. De centrale cliëntenraad heeft een onafhankelijke voorzitter en vicevoorzitter. De raad vergadert zelfstandig en overlegt acht tot tien keer per jaar met de Raad van Bestuur. Daarnaast vinden er minimaal twee keer per jaar besprekingen plaats met een delegatie van de Raad van Toezicht.


Besluitvorming

In de definitieve besluitvorming binnen Amstelring worden de adviezen van de centrale cliëntenraad zorgvuldig meegewogen. Inhoudelijke opmerkingen bij de adviezen leiden altijd tot een heroverweging en niet zelden tot een aanpassing van het besluit. De centrale cliëntenraad en de cliëntenraden worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang en de beleidsvoornemens van de organisatie.


Het Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de centrale cliëntenraad van Amstelring wordt gevormd door:
  • Mw. E. Schwirtz, onafhankelijk voorzitter
  • Dhr. B. Ziepzeerder, vice voorzitter
  • Dhr. B. Bakker
  • Dhr. E. Kroes
  • Dhr. P. Ruygrok


Klacht

Op individuele klachtenbemiddeling of -behandeling hebben de cliëntenraden geen invloed. Wel kunt u voor individuele klachten een beroep doen op een cliëntvertrouwenspersoon. Daarnaast is er binnen Amstelring een Klachtenregeling waar u een beroep op kunt doen.


Contact

U kunt contact opnemen met de centrale clientenraad via ambtelijk secretaris Guda Bank via gbank@amstelring.nl of bel (020) 333 43 29

Postadres:
Postbus 2318
1180 EH Amstelveen
 
Lees hier meer over alle cliëntenraden van Amstelring