Wij gebruiken cookies en scripts om onze website te verbeteren. Meer informatie over het privacy- & cookiebeleid van Amstelring

Print deze pagina

Cliëntenraden Amstelring

Zelf uw belangen binnen de zorg behartigen, is niet altijd even makkelijk. Daarom heeft Amstelring de volgende cliëntenraden:
clientenraden amstelring
  • centrale cliëntenraad (CCR)
  • cliëntenraad in elke afzonderlijke locatie
  • cliëntenraad Thuiszorg


Wat is een cliëntenraad?

Een cliëntenraad bewaakt uw rechten als cliënt. De kwaliteit van uw leefomstandigheden staan hierbij voorop. Gevraagd en ongevraagd geven de cliëntenraden (verzwaard) advies over zaken als een belangrijke reorganisatie, gezondheid en hygiëne, geestelijke verzorging en ontwikkelingen binnen de ouderenzorg. De adviezen zijn niet vrijblijvend. U heeft daarmee echt zeggingskracht. Een cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of familieleden, zaakwaarnemers, contactpersonen of personen die door u (als cliënt) zijn gemachtigd.


Centrale cliëntenraad

De centralie cliëntenraad functioneert naast de locatie gebonden cliëntenraden en behartigt de cliëntenbelangen bij beleidsvoornemens die voor alle of meerdere locaties gelden. De raad vergadert zelfstandig en overlegt acht tot tien keer per jaar met de Raad van Bestuur. Daarnaast vinden er minimaal twee keer per jaar besprekingen plaats met een delegatie van de Raad van Toezicht. Lees meer.


Lokale cliëntenraad

Elk huis van Amstelring heeft een eigen cliëntenraad. Deze raad vertegenwoordigt de cliënten van de betreffende locatie, de bewoners van de bijbehorende in- en aanleunwoningen en buurtbewoners die gebruik maken van de locatie. De lokale cliëntenraad volgt het beleid van het locatiemanagement kritisch en adviseert gevraagd of ongevraagd bij beleidsvoornemens. Voor namen van de leden van de voor u belangrijke cliëntenraad en hun bereikbaarheid verwijzen wij u naar de receptie van uw locatie


Cliëntenraad Thuiszorg

De clientenraad Thuiszorg behartigt de belangen voor cliënten in de thuiszorg die gebruik maken van verzorging en verpleging ana huis, thuisbegeleiding of dagbesteding. De cliëntenraad zorgt ervoor dat medezeggenschap gerealiseerd wordt en draagt bij aan de kwaliteit van de zorg en begeleiding. Wilt u contact meer informatie of meepraten over onderwerpen die voor u van belang zijn? Lees meer.


Klacht

Op individuele klachtenbemiddeling of -behandeling hebben de cliëntenraden geen invloed. Wel kunt u voor individuele klachten een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon. Daarnaast is er binnen Amstelring een Klachtenregeling waar u een beroep op kunt doen.