Uitslag Online Ledenenquête

Amstelring Ledenservice vindt het belangrijk om van u te horen hoe u onze diensten ervaart. Wat vindt u fijn en waarom? Hoe kan onze dienstverlening nog beter? En welke nieuwe diensten zou u graag willen hebben? Daarom doen wij geregeld onderzoek. Deze zomer hebben wij onze leden in de leeftijd van 40 tot 50 jaar gevraagd naar hun mening.

In totaal hebben wij ruim 3.000 leden aangeschreven, waarvan 304 aan het onderzoek hebben meegedaan. Zie hier de meest belangrijke conclusies samengevat:

Thuiszorgorganisatie
De meeste leden zien Amstelring Ledenservice als een thuiszorgorganisatie. De leden die relatief kort lid zijn (minder dan 10 jaar) ervaren Amstelring Ledenservice meer als een organisatie met gemaksdiensten aan huis, met een voordeel voor de leden.

Servicegericht
Alle leden ervaren Amstelring Ledenservice als een klantgerichte organisatie.

Meest aansprekende diensten aan huis
Mantelzorgondersteuning wordt het meest genoemd, ongeacht de leeftijd of duur van het lidmaatschap. Leden die langer dan 10 jaar lid zijn hebben een voorkeur voor de kapper aan huis. De voorkeur van leden die korter lid zijn gaat uit naar de pedicure aan huis.

Huis & Tuin
De klusjesman aan huis is de meest aansprekende dienst in en rondom het huis. De leden die minder dan 10 jaar lid zijn, vinden de klusjesman en schilder aan huis vaker favoriet. De oudere leden noemen vaker de personenalarmering als meest aansprekende dienst.

Meest aansprekende diensten en cursussen
Alle leden hebben een duidelijke voorkeur voor hulpmiddelen met een ledenkorting, gevolgd door de EHBO-cursus bij volwassenen. De hulpmiddelen met ledenkorting zijn vaker favoriet bij de leden die langer dan 10 jaar lid zijn.

Meest aansprekend aanbod theater en uitstapjes
Schouwburg De Meerse in Hoofddorp is het meest favoriete uitstapje. Bij leden die minder dan 10 jaar lid zijn heeft dit minder vaak de voorkeur dan bij de leden die langer lid zijn. Dit geldt ook voor de theaterconcerten in het AFAS theater in Scheveningen.

Meest aansprekende diensten voor auto en verzekeren
Korting op verzekeringen is voor alle leden een belangrijke reden om lid te worden. De leden die minder dan 10 jaar lid zijn hechten een iets groter belang aan de korting op de zorgverzekering. De diensten en verzekering voor de auto werden gelijk gewaardeerd door alle leden.

Meest aansprekende cursussen voor zwangerschap en kinderen
De EHBO-cursus bij kinderen wordt door alle leden het meest gewaardeerd. Opvallend is dat de 40 tot 45 -jarigen ook een duidelijke voorkeur hebben voor de (herhalings)cursus EHBO bij kinderen en de online cursus Eerste Hulp aan kinderen.

Amstelring Ledenservice online
De helft van de leden heeft de website van Amstelring Ledenservice wel eens bezocht. Het aandeel bezoekers is het hoogst bij leden die minder dan 10 jaar lid zijn en/of tussen de 40 tot 45 jaar oud zijn.

De website wordt het meest bezocht voor informatie, het aanvragen van een dienst uit het aanbod of een specialistische dienst. De leden die minder dan 10 jaar lid zijn zoeken meer naar algemene informatie over Amstelring Ledenservice dan de leden die al langer lid zijn.

Vindbaarheid informatie website
Vrijwel niemand heeft moeite om de gezochte informatie op de website te vinden.

Facebook volgen
Er zijn niet veel leden die Amstelring Ledenservice op Facebook volgen. We zien hier geen verschillen naar de duur van het lidmaatschap en/of de leeftijd.

Ledenmagazine
Ruim driekwart van de leden leest het ledenmagazine Amstelring Plus. Ook hier is geen verschil naar de duur van het lidmaatschap en/of de leeftijd.

De meerderheid van de lezers (tweederde) vinden de Amstelring Plus informatief. Lezers van 40 tot 45 jaar waarderen het magazine op dit punt iets meer dan de 46 tot 50 jarigen.

Behoud van leden
Op de vraag wat Amstelring Ledenservice nog meer kan doen om het lidmaatschap zo aantrekkelijk mogelijk te houden, konden de meeste leden geen antwoord geven. Daarnaast gaf een substantieel deel antwoorden in de trant van: ‘vooral zo doorgaan’.