Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content

Nabestaandenzorg begint bij leven!

Stel dat u geen belangrijke beslissingen meer kunt nemen als gevolg van een hersenbloeding, dementie of omdat u vanwege een auto-ongeluk in coma ligt. Wie mag medische beslissingen voor u nemen en wie beheert uw financiële zaken? Wie geeft u het vertrouwen?

“Wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent zelf beslissingen te nemen, geeft het een rustig gevoel dat iemand die u volledig vertrouwt namens u beslissingen neemt die u zelf vooraf heeft  vastgelegd in een zogeheten Levenstestament”, vertelt Marion Hermans van Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam. “Op die manier mag u erop vertrouwen dat uw wensen worden gerespecteerd. Het is goed om te weten dat deze zaken niet automatisch zijn geregeld op het moment dat u wilsonbekwaam wordt. Als iemand tijdelijk of langere tijd niet zelfstandig beslissingen kan nemen, dan kan de rechter een bewindvoerder benoemen. In dat geval heeft u zelf geen zeggenschap over wie de bewindvoerder wordt en hoe deze omgaat met uw belangen. Bovendien kan er enige tijd overheen gaan voordat de rechter een bewindvoerder heeft aangesteld.“

 

Medische zaken

U bepaalt zelf welke medische onderwerpen u vastlegt in een levenstestament, zoals welke behandelingen u wel en niet wilt ondergaan. U kunt aangeven onder welke omstandigheden u uw leven wilt doen beëindigen (euthanasieverzoek), maar ook het tegenovergestelde kunt u aangeven. Een ‘behandelgebod’ waarin u vermeldt dat u zo lang mogelijk wilt worden behandeld. Niemand, ook uw familie niet, mag zomaar uw medische dossier inzien. Via een volmacht machtigt u een of meerdere personen die geneeskundige behandelbeslissingen, inclusief verplegen en verzorgen voor u kunnen nemen. Doordat u dit vastlegt in een levenstestament op het moment dat u helder en wilsbekwaam bent, is het voor artsen en anderen duidelijk dat u de gevolgen van deze instructies goed kon overzien.”

Voorwaarden vaststellen

“Wanneer u iemand een volmacht geeft, betekent dit niet dat diegene het helemaal kan doen zoals hij zelf wil”, legt Marion uit. “U geeft bijvoorbeeld zelf aan in hoeverre iemand uw financiële zaken mag regelen. Degene die u hiervoor aanwijst moet dan rekening en  verantwoording afleggen aan een vooraf aangestelde toezichthouder. Met het opstellen van een levenstestament legt u alles vast waarvan u wilt dat uw naasten er aandacht aan besteden. Hiermee houdt u zo veel mogelijk zelf de regie in handen en bent u ervan verzekerd dat uw naasten op de hoogte zijn van uw wensen." Bespreek een medische wilsverklaring altijd met uw huisarts. De huisarts is meestal de coördinerende schakel naar andere zorgverleners. Het is belangrijk dat een arts op de hoogte is van de wensen van de patiënt en dat de patiënt weet in hoeverre de arts hierin iets kan betekenen. Om te voorkomen dat een wilsverklaring veroudert, is het wenselijk de datum hiervan jaarlijks te actualiseren of de inhoud eventueel op wijzigingen aan te passen. Een testament wordt altijd geregistreerd in het Centraal Testamenten Register (CTR). Voor een levenstestament geldt deze verplichting niet. Wel is er de mogelijkheid uw levenstestament te laten registreren in het Centraal Register voor Levenstestamenten. Dit verzorgt Marion in  samenwerking met een vaste notaris.

Samenwerking

Marion vertelt dat zij een samenwerking heeft met onder andere een notaris en uitvaartonderneming Maestro Uitvaarders. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om onze cliënten volledig te ontzorgen. Doordat Marion de voorbereidende werkzaamheden doet voor een levenstestament, hoeft bij de notaris tegen een laag tarief (enkele tientjes) alleen de handtekening gelegaliseerd te worden.

Uitgebreid


Het levenstestament omvat ongeveer 30 pagina’s. Er komen uiteenlopende zaken aan de orde. Over een aantal onderwerpen wil men vaak eens rustig nadenken of dit met de partner of kinderen bespreken. U kunt dit document zelf invullen, maar Marion Hermans kan dit ook samen met u doen. Ook is het mogelijk om een specifiek gedeelte (bijvoorbeeld volmachtverlening) in te vullen.

Verschil Levenstestament / Testament

Bij een levenstestament regelt u zaken als u tijdens uw leven zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Het levenstestament bevat bepalingen die tijdens uw leven gelden. In een ‘gewoon’ testament stelt u uw nalatenschap vast. Wie krijgt welke bezittingen, wie krijgt hoeveel van uw vermogen? Een testament treedt in werking als u bent overleden.

Nabestaandenzorg

Als uw partner of een naaste is overleden wordt u vrijwel meteen geconfronteerd met de zakelijke en administratieve afwikkeling van het overlijden. In deze emotionele periode is het bijna onmogelijk zelf het overzicht te houden. Uw hoofd staat hier helemaal niet naar. Marion vertelt: “De ervaring leert dat mensen pas kunnen rouwen als alle financiële en administratieve zaken  zijn geregeld. Er komt veel kijken bij de administratieve afhandeling na een overlijden. Voorbeelden hiervan zijn: melden van overlijden aan verschillende instanties, eventueel verklaring van erfrecht aanvragen, financiële zaken als: verzekeringen, pensioenen, belastingen, opzeggen contributies en abonnementen en nog veel meer.” Ook met deze zaken kan Marion u helpen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een van deze onderwerpen? U kunt contact opnemen met Marion Hermans voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Bel 020 – 333 5100.