Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Kijk hier voor de laatste informatie over het coronavirus.

Budget in balans – grip op uw financiële situatie

Bent u het financiële overzicht kwijt? Heeft u betalingsachterstanden of schulden en ziet u door het bomen het bos niet meer? Met behulp van een professionele budgetcoach krijgt u weer grip op uw geld.

Budgetcoach Kitty Huisman vertelt: “Er zijn heel veel mensen met verschillende achtergronden en verschillende inkomens die het overzicht over hun financiële situatie kwijt zijn. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Als het inkomen daalt door bijvoorbeeld scheiding of verlies van werk, kunnen betalingsproblemen ontstaan. Men weet dan vaak niet meer welke rekeningen als eerste te betalen. Soms stopt men helemaal met betalen. Of ouderen die bijvoorbeeld moeite hebben met alle automatische incasso’s, abonnementen en daardoor onzeker worden en het overzicht verliezen”.

Orde op zaken stellen

Kitty vervolgt: “De eerste stap in het coachingstraject is het op orde brengen van de thuisadministratie. Is er echter sprake van acute betalings-achterstanden dan moet er direct worden gehandeld. Alles om te voorkomen dat binnenkort de deurwaarder op de stoep staat! Wanneer instanties horen dat een professionele budgetcoach is ingeschakeld, zijn er goede afspraken te maken om  betalings-achterstanden weg te werken.” Als de eerste brandjes zijn geblust begint het echte coachingstraject. Alle ongeopende post, rekeningen en overige documenten worden geordend, de thuisadministratie wordt samen met de cliënt opgezet.

Budgetcoaching

Voorafgaand aan het coachingstraject stelt Kitty in overleg met de cliënt een plan van aanpak op. “Afhankelijk van de situatie spreken we een of meerdere keren per maand af om alle post en rekeningen door te nemen. We stellen een budgetplan op en kijken waar we kosten kunnen besparen en inkomsten kunnen verhogen. We regelen automatische incasso’s en bijvoorbeeld een aparte rekening waarvan alle huishoudelijke kostenposten worden afgeschreven. Door dit samen op te zetten en te ordenen, krijgt de persoon in kwestie weer grip op zijn
of haar financiële situatie. Dat geeft veel rust!” 

Budgetbeheer

Het kan natuurlijk ook zijn dat mensen het prettiger vinden de financiële verplichtingen aan de budgetcoach uit te besteden. Hoe gaat dat in zijn werk? “In dat geval opent de cliënt een nieuwe rekening op zijn of haar naam, waarvan ik een machtiging krijg om de betaling van de financiële verplichtingen te verzorgen. De cliënt heeft uiteraard elk moment inzicht in die rekening”, aldus
Kitty. “Vooraf maken we gezamenlijk een budgetplan, zodat er inzicht is welke verplichtingen er maandelijks zijn. Ik zorg er vervolgens voor dat alles op tijd wordt betaald. Ook hier adviseer ik omtrent eventuele kostenbesparingen en inkomensverruiming. Vooral voor ouderen kan deze service veel rust bieden.”

Schuldhulpverlening

“Als de schulden zo hoog zijn dat het echt niet meer te regelen is met een betalingsregeling, komt schuldhulpverlening via de gemeente in beeld en dat is gratis”, gaat Kitty verder. “Maar ... daarvoor komt iemand niet zomaar in aanmerking. Daarbij komt dat men dan echt van een minimum budget moet leven. Er wordt een minimaal inkomen berekend -de zogenaamde beslagvrije voet- en alles wat daar qua geldbedrag boven zit wordt via de schuldregeling als afl ossing ingezet.” 

Professioneel

“In het traject voorafgaand aan de schuldhulpverlening kan ik nog veel voor de mensen betekenen. Eén van mijn cliënten had dusdanige schulden dat hij op een gegeven moment werd overstelpt met allerlei aanmaningen. Hij kon niet aan de betalingsregelingen voldoen, want die waren vrij hoog. Op een gegeven moment kreeg hij geen nieuwe betalingsregelingen meer, behalve als hij dat door een professionele budgetcoach zou laten aanvragen. Zo is betrokkene bij mij terechtgekomen. Ik heb voor hem contact met de instanties opgenomen, brieven  geschreven en een betalingsregeling kunnen regelen. Zo gauw ik in beeld kom, denken de instanties: gelukkig, er zit professionele ondersteuning achter!”

Geld overhouden

“Het hoeft niet altijd zo te zijn dat iemand financiële problemen heeft. Het kan ook zijn dat mensen niets overhouden aan het einde van de maand en het fijn vinden dat iemand even met ze meekijkt. Ik gebruik een budgetteringsprogramma van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Alleen al eens even op een rijtje zetten in welke categorieën iemand wat uitgeeft en waarop men kan besparen. Dat is vaak al heel eenvoudig te realiseren. En dan houden mensen dus wèl geld over aan het einde van de maand om wat leuks te doen. Jonge gezinnen met kleine kinderen merken vaak dat het geld de deur uitvliegt. Om daar even bij stil te staan en daar samen met iemand naar te kijken... daarmee kan men heel veel winst behalen.”