Wij gebruiken cookies en scripts om onze website te verbeteren. Meer informatie over het privacy- & cookiebeleid van Amstelring

Print deze pagina

Interventieafdeling

De Interventieafdeling biedt crisisinterventie en kortdurende klinische behandeling (6 weken tot 3 maanden) aan ouderen met organisch psychiatrische stoornissen ten gevolge van een cerebrale beschadiging, resulterend in probleemgedrag.
interventieafdeling-387X255.jpg
Cliënten worden ingestuurd door artsen en verwijzers werkzaam in woonzorgcentra, ziekenhuizen, de eerste lijn en GGZ-instellingen. Het gaat om cliënten die in hun huidige setting vanwege probleemgedrag niet meer adequaat kunnen worden verzorgd, benaderd of behandeld.
 
De Interventieafdeling is de enige behandelafdeling in Amsterdam waar ernstige gedragsproblemen bij dementie worden onderzocht en behandeld in samenwerking met de GGZ. Het doel is om gestabiliseerd en met goede adviezen terug te keren naar de oorspronkelijke situatie, bijvoorbeeld het woonzorgcentrum.
 

Probleemgedrag als opname indicatie

Cliënten die bij de Interventieafdeling worden opgenomen vertonen probleemgedrag ontstaan door een organisch psychiatrische stoornis voortkomend uit een cerebrale beschadiging zoals dementie, de ziekte van Parkinson of een CVA.
 
Ernstig probleemgedrag is bijvoorbeeld onrust, valgevaar, slecht eten/drinken, weigeren van zorg/medicatie, continu roepen of vragen, angsten, nachtelijke onrust, achterdocht, agressie, claimend gedrag, zelfverwaarlozing, zwerven, dwalen, enzovoort.
 

Het behandelteam

Het multidisciplinair team van de Interventieafdeling bestaat uit: verzorgenden, verpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, muziektherapeut, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werk, logopedist, diëtist en activiteitenbegeleiding. GGZ inGeest is betrokken bij de behandeling.
 

De interventie en behandeling

Het behandelteam van de Interventieafdeling observeert de cliënt. Na de observatieperiode stelt het team een signaleringsplan en benaderingsadvies op. Er volgt  behandeling met passende interventies. Einddoel daarbij is dat de cliënt met het nieuwe behandelplan succesvol kan worden teruggeplaatst naar de oorspronkelijke woonsituatie of naar een andere verblijfssituatie.
 
De Interventieafdeling heeft een (supra)regionale functie. De Interventieafdeling is een BOPZ erkende afdeling. Het is een gesloten afdeling en cliënten worden opgenomen onder de wet BOPZ. De financiering vindt plaats vanuit Wlz-gelden aangevuld met DBC-financiering GGZ.
 

Contact en rechtstreeks aanmelden

De Interventieafdeling biedt plaats aan 12 cliënten en is gehuisvest in woonzorgcentrum De Bogt-Westerbeer in de Spaarndammerbuurt van Amsterdam.
 
Specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en verwijzers in ziekenhuizen, woonzorgcentra, de eerste lijn en GGZ-instellingen kunnen verwijzen naar de Interventieafdeling.
  

Voor nadere informatie of aanmelding:

PG en GGZ Interventieafdeling
De Bogt-Westerbeer
Polanenstraat 6
1013 VW Amsterdam
 
Telefoon:     (020) 756 18 00
Mail:            Bogt-WesterbeerInterventie@amstelring.nl

U kunt ook contact met de interventieafdeling opnemen met behulp van het onderstaande contactformulier.

Aanhef:

Informatie & aanmelden

PG en GGZ Interventieafdeling
De Bogt-Westerbeer
Polanenstraat 6
1013 VW Amsterdam
 
(020) 756 18 00
Bogt-WesterbeerInterventie@amstelring.nl

Stel uw vraag via ons contactformulier
 

Aanmelden nieuwsbrief 

Download folder (PDF)