De Bogt-Westerbeer PG Interventieafdeling

Verpleegkundige interventie bij ouderen met probleemgedrag bij dementie
 • Onderzoek en observatie
 • Behandeling van probleemgedrag
 • Goede zorg en begeleiding
De PG Interventieafdeling van De Bogt-Westerbeer is een gespecialiseerd afdeling. Er verblijven mensen met dementie die door probleemgedrag niet goed kunnen worden verzorgd of benaderd.

Probleemgedrag als opname indicatie

Ouderen die bij de Interventieafdeling worden opgenomen vertonen - ongewild - probleemgedrag. Dat gedrag is ontstaan door een organisch psychiatrische stoornis voortkomend uit een cerebrale beschadiging zoals dementie, de ziekte van Parkinson of een CVA.

Het gedrag dat problemen geeft is bijvoorbeeld:

 • onrust, valgevaar
 • slecht eten/drinken
 • weigeren van zorg/medicatie
 • continu roepen of vragen
 • angsten, nachtelijke onrust
 • achterdocht, agressie
 • claimend gedrag
 • zelfverwaarlozing
 • zwerven, dwalen

Adres
Polanenstraat 6
1013 VW Amsterdam
(020) 756 18 00
Routebeschrijving

Doel: stabiliseren en behandelen

De PG Interventieafdeling biedt crisisinterventie en kortdurende klinische behandeling (6 weken tot 3 maanden). Het doel is om gestabiliseerd en met goede adviezen terug te keren naar de oorspronkelijke situatie, bijvoorbeeld het woonzorgcentrum.

Wie kan doorverwijzen?

Cliënten worden ingestuurd door artsen en verwijzers werkzaam in woonzorgcentra, ziekenhuizen, de eerste lijn en GGZ-instellingen. Het gaat om ouderen die door problematisch gedrag niet meer adequaat kunnen worden verzorgd, benaderd of behandeld.

Wat gebeurt er in de PG Interventieafdeling?

Het behandelteam van de Interventieafdeling observeert de cliënt. Na de observatieperiode stelt het team een signaleringsplan en benaderingsadvies op. Er volgt behandeling met passende interventies. Einddoel is dat de cliënt met het nieuwe behandelplan succesvol kan worden teruggeplaatst naar de oorspronkelijke woonsituatie of naar een andere verblijfssituatie.

Wie werken er in de PG Interventieafdeling?

De afdeling is besloten en bevindt zich in een apart gedeelte van De Bogt - Westerbeer. Het is er ruimtelijk en objecten die prikkels kunnen opwekken zijn niet aanwezig. Het multidisciplinair team van de Interventieafdeling bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, muziektherapeut, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, logopedist, diëtist en activiteitenbegeleiding. GGZ inGeest is betrokken bij de behandeling.

 

Beschikbaarheid

Voor PG Interventie in De Bogt - Westerbeer kan een wachttijd zijn. Bekijk het overzicht met wachttijden.

Indicatie en kosten

Voor de PG Interventieafdeling heeft u een zorgprofiel 7 nodig.

Bij wonen in een verpleeghuis berekent en int het Centraal Administratiekantoor (CAK) een eigen bijdrage. Lees meer over kosten verpleeghuis.

Aanmelden

Voor nadere informatie of aanmelding neemt u contact op met:

PG en GGZ Interventieafdeling De Bogt-Westerbeer

T: (020) 756 18 00

Mail: Bogt-WesterbeerInterventie@amstelring.nl

Rondleiding aanvragen

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken? We helpen u graag!