Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content

Brief: verlenging bezoekregeling

Beste bewoner, familie, contactpersoon, De regering heeft afgelopen dinsdag bekendgemaakt dat de verzorgings- en verpleeghuizen tot en met 20 mei gesloten blijven voor bezoek. Dat hebben ze gedaan op basis van de laatst beschikbare cijfers die laten zien dat in heel Nederland ruim 2000 bewoners in de verpleeghuizen positief zijn getest op corona en 3500 bewoners het mogelijk hebben.

Er is ondertussen een ethisch dilemma ontstaan. Medisch gezien is het volkomen begrijpelijk waarom de huizen dicht blijven voor bezoek. Maar geen bezoek krijgen en niet op bezoek kunnen heeft ook een menselijke kant. Het beïnvloedt de kwaliteit van (het dagelijkse) leven. Het dilemma veiligheid versus welzijn heeft Inge Borghuis, bestuurder van Amstelring, op dinsdag 14 april in het tv-programma OP1 bespreekbaar gemaakt.


Veiligheid versus welzijn

Het is nu al vijf weken dat uw dierbaren geen bezoek ontvangen in onze huizen en familie niet op bezoek kan bij hun dierbare. We krijgen in toenemende mate familie aan de telefoon die het zo erg vinden dat ze niet bij hun dierbare kunnen zijn. En dat begrijpen we zo goed. Ook bij onze bewoners leidt de bezoekersstop tot onbegrip en verdriet. Medewerkers zien dat dagelijks en zijn daar erg door aangedaan. Daar hebben we niet alleen begrip voor, we vinden dat we daar ook iets aan moeten doen, ondanks dat de locaties gesloten blijven voor bezoek. Ook Amstelring moet zich aan deze maatregel houden.

Daarom is er, na zorgvuldige afweging en onderzoek, besloten per locatie beperkte en veilige ontmoetingen mogelijk te maken, afhankelijk van onder andere het gebouw en het aantal besmettingen op de locatie. Het allerbelangrijkste is dat de ontmoetingen veilig zijn, voor iedereen (bijvoorbeeld digitaal of wanneer mogelijk achter glas). In het kader van veiligheid zal op locatie aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. Zo is bijvoorbeeld fysiek contact niet toegestaan en de ontmoetingsmomenten zullen beperkt zijn en niet op de afdeling of woongroep plaatsvinden. De keuze om hier gebruik van te maken, ligt uiteraard bij u en/of uw familie. U ontvangt van de locatie waar u woont/waar uw naaste woont, informatie over hoe de ontmoetingen georganiseerd kunnen worden. Dat zal anders zijn dan u gewend was vóór de crisis, maar we proberen zo goed mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die er nu zijn. We begrijpen dat de meningen over beperkte en veilige ontmoetingen verdeeld zijn. Daarom worden de mogelijkheden per locatie met de grootste zorgvuldigheid onderzocht en uitgevoerd. Het moet veilig zijn en blijven voor iedereen. En werkbaar blijven voor onze medewerkers. 

Het risico van verspreiding via medewerkers

Met de bezoekersstop is het zorgpersoneel de enige groep mensen die dagelijks van buiten naar binnen komt. Dat maakt dat verspreiding van het virus helaas toch mogelijk blijft. Doordat er geen bezoek meer binnenkomt, wordt het risico van verspreiding in elk geval niet groter gemaakt dan nodig. De zorg voor u / uw dierbare moet doorgaan en dus is het risico van eventueel verspreiding via medewerkers onvermijdelijk. Zij zijn niet verwijtbaar, bij welke besmetting dan ook. Wel voeren we een contactonderzoek uit bij een vastgestelde besmetting bij een medewerker, om zo goed mogelijk te achterhalen met wie de medewerker in contact is geweest. We rekenen erop dat u begrip heeft voor het werk wat ons zorgpersoneel blijft doen. Met liefdevolle aandacht zorgen zij voor u / uw dierbare. Het laatste wat onze zorgmedewerkers verdienen zijn verwijten. Zij doen hun werk, en dat doen ze goed. Elke dag weer. 

Hoe zit het met beschermd werken door medewerkers?

Het gebrek aan testen en beschermende kleding en mondkapjes worden vaak genoemd als oorzaak van de verspreiding, maar we weten dat zelfs met de maatregelen het virus niet buiten de deur gehouden kan worden. Wij krijgen veel vragen over waarom er nog steeds onbeschermd zorg verleend wordt. Voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. Vanzelfsprekend worden cliënten met corona wel verzorgd door volledig beschermde medewerkers.

Verder hanteren we de maatregel dat medewerkers ‘honkvast’ zijn. Zij werken zo veel mogelijk op één afdeling/woongroep en wanneer het niet anders kan beperkt en steeds met inachtneming van alle hygiënemaatregelen op andere afdelingen/woongroepen. En er wordt zoveel mogelijk getest. Preventief testen echter heeft geen zin. Pas bij klachten is het virus zichtbaar in een test. Als een bewoner of medewerker klachten heeft, dan wordt er meteen getest. 

Wij gaan door

Wij gaan door met alles wat nodig is om u en onze medewerkers door deze crisis heen te helpen. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden die hun naaste verloren zijn aan corona. En we leven mee met de nabestaanden die niet van hun naaste afscheid hebben kunnen nemen zoals ze dat graag hadden gewild. We leven mee met de mensen die ziek zijn en met de mensen die herstellende zijn. En voor u, bewoners, familie, de cliënten in de thuiszorg en al onze medewerkers doen wij elke dag heel erg ons best om te zorgen dat iedereen het kan volhouden. Hoe lang dat nog duurt weet niemand.

En laten we elkaar ondertussen helpen

Deel uw ideeën met de contactpersoon of locatiemanager van de locatie waar uw dierbare woont. We hebben alle ideeën nodig om samen tot mogelijke oplossingen te
komen om met deze situatie om te gaan. 

Hartelijke groet,
Bestuur Amstelring

I.E. Borghuis
P. Stenger