ANBI-informatie Fontis Vitaal

Stichting Fontis Vitaal voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor een goed doel. En is een zogenoemde algemeen nut beoogde instelling (ANBI). Dat houdt in dat de stichting met belastingvoordeel schenkingen kan doen en ontvangen. Alle informatie over de organisatie, activiteiten en het functioneren van Stichting Fontis Vitaal is openbaar.

Fontis Vitaal is een vriendenstichting van de Amsterdamse verpleeghuizen van Stichting Amstelring Groep. Uit de opbrengsten van veilige beleggingen en rente van het kapitaal stellen wij per jaar een bedrag beschikbaar voor
elke locatie. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal cliënten dat in een locatie woont en de zwaarte van de zorgprofielen.

Ontstaan van de stichting

Stichting Fontis Vitaal is ontstaan door fusie van een aantal vriendenstichtingen, gelieerd aan (locaties van) Amstelring:

  • Stichting Welzijn Vreugdehof
  • Stichting Welzijn Bernardus
  • Stichting Inzamelingsfonds van de Willem Drees Stichting
  • Stichting Recreatieve Activiteiten Sint Jacob
  • Stichting Vrienden van Leo Polak
  • Stichting Vrienden van De Drie Hoven

Fontis Vitaal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 34155297.

Adres

Stichting Fontis Vitaal
Saaftingestraat 8
1069 BW Amsterdam

Of:
Postbus 9225
1006 AE Amsterdam

Beleidsplan

In ons beleidsplan (pdf) wordt beschreven:

  • Wat onze doelstellingen zijn;
  • Hoe wij deze willen bereiken;
  • Welke (globale) criteria wij hanteren bij de beoordeling van subsidieaanvragen;
  • Op welke wijze wij onze tegoeden beheren.

Jaarrekening

Meer informatie

Bel: 088 - 97 20 200 (08.00 – 17.00 uur)
Mail: fontisvitaal@amstelring.nl

Lees ook: